• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Działalność szkoły

Działalność szkoły  |  Program nauczania  |  Osiągniecia szkoły
Zajęcia pozalekcyjne  |  DofinansowanieDziałalność szkoły

 

Głównymi celami działalności naszej szkoły jest edukacja dzieci i młodzieży w języku ojczystym, promowanie polskiej kultury wśród społeczności brytyjskiej i innych społeczności na terenie Merseyside oraz integracja z nimi. Równie istotnym elementem jest udzielanie informacji i porad uczniom i rodzicom odnośnie brytyjskiego systemu nauczania i innych aspektów z życia na terenie Merseyside. Staramy się kreować młodych ludzi, jako dumnych ze swego pochodzenia i doceniających bogactwo i różnorodność kultur, w których wyrastają.

 

Ściśle współpracujemy z polską parafią w Liverpool oraz innymi, polskimi oraz brytyjskimi organizacjami społecznymi, jak: Polska Macierz Szkolna w Londynie, lokalny City Council, Kensington Regeneration, Merseyside Polonia i organizacje zrzeszone w Community Network, z którymi niejednokrotnie łączyliśmy się we wspólnych projektach (One World Festival – Dzień Polski, Polish Inset Day, Projekt Bożonarodzeniowy w Liverpool Museum) mających na celu wspólną zabawę oraz integracje z innymi społecznościami.

 

Za każdym razem uczestniczyliśmy w corocznie organizowanej przez władze miasta „Lord Mayor’s Parade”. Roztańczone i rozśpiewane dzieci z Polskiej Szkoły, przebrane w jakże barwne, ludowe stroje krakowskie, dwa lata z rzędu zajęły I miejsce jako najlepsza szkole na paradzie. Szkoła zaś została obdarzona wspaniałym pucharem, który przez cały czas przypomina nam o naszym małym zwycięstwie.

 

Bierzemy również udział w konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkół polonijnych.

 

Co roku reprezentacja naszej szkoły jedzie na konkurs „Wierszowisko”, organizowane przez Polską Macierz Szkolną.
Postanowiliśmy również przyłączyć się do akcji „Nasz Elementarz” (organizowanej prze p. Renatę Zaborską), w ramach której wysłaliśmy ok. 30 prac przedstawiających litery polskiego alfabetu, które będą wykorzystane we wspólnym elementarzu dzieci polskich i polonijnych.

 

Początkowo nasza szkoła brała co roku udział w „Wesołym Dniu Polskiego Dziecka” w Laxton Hall. Od paru lat natomiast uczestniczymy w „Sportowym Dniu Dziecka” Warrington – niedaleko Liverpoolu. W czerwcu 2017 zorganizowaliśmy po raz pierwszy Sportowy Dzien Dziecka na terenie naszej szkoły!
 

W semestrze letnim 2012 roku wszystkie chętne dzieci miały możliwość uczestniczenia w warsztatach kuglarskich, prowadzonych przez “Bring the fire Project”.

 

W grudniu 2012 gościliśmy p. Marcina Głucha (pianistę, dyrygenta, kompozytora i antropologa kultury polskiej), który poprowadził warsztaty muzyczne pod hasłem “Słuchajcie ciszy” oraz wystąpił z koncertem dla wszystkich uczniów i ich rodziców.

 

W styczniu 2013 przyjechał do naszej szkoły teatr obwoźny “Włóczykij”, który zaprezentował nam bajkę Wandy Chotomskiej pt. “Przygody jeża spod miasta Zgierza”. Oprócz spektaklu odbyły się również warsztaty aktorskie związane z tematyką przedstawienia. Teatr odwiedził nas ponownie w marcu 2017r. tym razem z przedstawieniem "Para buch, koła w ruch, czyli kabaret na długiej przerwie" oraz warsztatami "Kim jestem i czego pragnę?".

 

W październiku 2012 nasza szkoła brała udział w “International Day of Languages” w ramach Liverpool Supplementary Schools Network, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować nasze możliwości w dziedzinie tańca ludowego, plecenia wianków oraz kuchni polskiej.

 

W czerwcu 2013 tego roku uczestniczyliśmy w Polskim Festiwalu Świętojańskim w Liverpool, promującym polską kulturę wśród tutejszych mieszkańców.

  

 

Dofinansowanie

 

Bardzo cenimy sobie współpracę z Konsulatem Generalnym w Manchesterze oraz Stowarzyszeniem “Wspólnota Polska”, za pośrednictwem którego już kilka razy z rzędu otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Senatu RP, w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W tym roku dofinansowanie w wysokości £3,128.23 częściowo pokryło poniesione w roku 2018 wydatki na wynajem budynku szkoły.

 

  

Osiągnięcia naszej szkoły

 

18 stycznia 2013 - nasza szkoła otrzymała z rąk Konsula Generalnego Polski oraz Burmistrza miasta Liverpool dyplom uznania za krzewienie kultury polskiej w Liverpool i hrabstwie Merseyside w ostatnich latach ("Certificate of Recognition of a valued contribution in supporting The Polish Community in Merseyside” from The Lord Mayor of Liverpool and Consul General of Republic of Poland.) 

 

2013 - British Academy School Language Awards
Project: Young Entrepreneur (Mini-market enterprise project)

 

13 marca 2014 - International School Award Foundation Certificate: Introducing Internationalism

 

2014 - British Academy School Language Awards Project: The Matchstick Project

 

Czerwiec 2014 – Festiwal Poezji dla Dzieci i Młodzieży „Wierszowisko” – wyróżnienie dla naszej uczennicy Pauliny Cegły.

 

Marzec 2015 - Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny zorganizowanym przez Polską Szkołę Machester – nasz uczeń Joachim Reszel zajął II miejsce w najstarszej kategorii wiekowej.

 

Jesteśmy członkami National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE) oraz Supplementary Schools Network in Liverpool.

W listopadzie 2015 roku nasza szkoła uzyskała Brązową, a w październiku 2016 roku Srebrną Odznakę od “National Resource Centre for Supplementary Education”, która potwierdza wysoki poziom naszej szkoły w kwestii struktury, organizacji pracy oraz procedur bezpieczeństwa.

 

Od kilku lat bierzemy udział w International Day of Languages in Liverpool – festiwalu uzupełniających szkół językowych, gdzie mamy możliwość zaprezentowania swojej kultury, tradycji i obyczajów poprzez taniec, muzykę, śpiew czy tradycyjną kuchnię.

 

Co roku uczestniczymy również w Newsham Park Art Festival in Liverpool prezentując polskie tańce ludowe oraz plecenie wianków.
Współpracujemy z Merseyside Polonia, biorąc udział w Polish Midsummer Festival (czerwiec 2013). Prace naszych uczniów zdobiły również wystawę w World Muzeum in Liverpool, gdzie odbywały się Polish Easter Workshop.

 

Co roku braliśmy udział w „Wesołym Dniu Polskiego Dziecka” w Laxton Hall, a od kilku lat w „Sportowym Dniu Dziecka” w Warrington.

 

 
Program nauczania

 

Program nauczania, podobnie jak w innych szkołach sobotnich obejmuje język polski, historię i geografię Polski oraz religię.

 

Dzieci wyrażają się również pozawerbalnie – poprzez sztukę i taniec. Zawsze gotowe, pełne entuzjazmu biorą udział w uroczystych akademiach poświęconych tradycyjnym, polskim świętom kościelnym jak i państwowym. Zawsze dumne i radosne, wcielając się, jak tylko mogą najlepiej w przedstawiane postaci historyczne, prezentują swój zapał i pasję przed szeroką publicznością.

 

Korzystamy z podręczników wydanych przez wydawnictwa polskie w kraju i zagranicą oraz wydanych przez Polską Macierz Szkolną. Opieramy sie na dwóch podstawach programowych dla dzieci polonijnych: MEN-u i Polskiej Macierzy Szkolnej. Wszystkie potrzebne podręczniki i ćwiczenia można nabyć na miejscu w szkole.

 

Na terenie naszej szkoły odbywają się również spotkania przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Z uwagi na brak pomieszczeń parafialnych na zajęcia przygotowujące mogą uczęszczać dzieci, które nie są uczniami szkoły. Zajęcia odbywają się w godzinach od 10.00 do 10.30.

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

10.00 – 10.30 – Przygotowanie do I Komunii Świętej (organizowane przez polską Parafię).
14.00 – 15.00 – Zajęcia z tańca ludowego i narodowego/zajęcia plastyczne.

14:15 - 15:00 - zajęcia przygotowujące z GCSE z języka polskiego