FORMULARZ OSOBOWY UCZNIA

DANE DZIECKA
ADRES ZAMIESZKANIA
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
WAŻNE!
  1. kontaktowania się w sprawach szkolnych (telefonicznie lub przesyłania szkolnych informacji na adresy e-mail podane powyżej w formularzu kontaktowym)
  2. ogłaszania wyników konkursów (np. podawania laureatów konkursów, autorów wyróżnionych prac itp.)
  3. prowadzenia ewidencji postępów w nauce
  1. Dokładnego zapoznania się z Regulaminem szkoły oraz przestrzegania reguł tam zawartych
  2. Dopilnowania punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci oraz utrzymywania wysokiej frekwencji
  3. Dopilnowania odrabiania przez dziecko prac domowych,
  4. Niezwłocznego podawania informacji o zmianie adresu, telefonu, danych personalnych opiekunów dziecka lub stanu zdrowia dziecka (np. alergie), o których szkoła powinna wiedzieć
  5. Zapoznawania się z informacjami przesyłanymi w emailach oraz zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej (w Aktualnościach)
  6. Uczestnictwa w ogłaszanych przez szkołę spotkaniach nauczycieli z rodzicami
  7. Stosowania się do wymogów dotyczących parkowania samochodów przez rodziców: zakaz wjazdu na Aviemore Road – przyszkolny parking (na lewo od bramy wjazdowej) jest wyłącznie dla personelu szkoły