Dokumenty


Zachęcamy do zapoznania się ze szkolnymi dokumentami i procedurami.

Regulamin Szkoły

Kodeks Ucznia

Podstawa programowa MEN 2020

Polityka prywatności

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących powyższych dokumentów, zapraszamy do sekretariatu lub prosimy o kontakt: admin@polskaszkolawliverpool.org.uk