Sponsorzy i partnerzy naszej szkoły

Ogromne ukłony dla wszystkich zaprzyjaźnionych organizacji – nie wyobrażamy sobie prowadzenia naszej szkoły bez Waszego wsparcia! 

Bardzo dziękujemy również naszym sponsorom, dzięki którym możemy się rozwijać i uatrakcyjniać nasze zajęcia, spotkania i uroczystości. 

Cieszymy się, że jesteście częścią naszej szkoły! 

DNV w ramach programu współpracy Corporate Social Responsibility, kolejny już rok z rzędu finansowo wspiera działalność naszej szkoły.

Firma przygotowała specjalnie dla naszej szkoły oprogramowanie do rejestracji uczniów, obsługi biblioteki oraz wykonała naszą nową stronę internetową. 

PMC Protects pokrył koszt całorocznego ubezpieczenia Public Liability dla naszej szkoły oraz wpiera nas finansowo w doraźnych wydatkach.

Zygone Repair Centre wyposażył naszą szkołę w laptopy, które są niezbędne do prowadzenia lekcji w naszej nowej siedzibie.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu "Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.

Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Manchesterze (I)

 Kwota dotacji:

- w 2023 r: 31 077 zł 

- w 2024 r: 30 576 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 811 400 zł 

Przedsięwzięcie „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym Konsula RP w Manchesterze (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Zachęcamy do wsparcia naszej szkoły

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą szkołę – skontaktuj się z nami! Mamy duże grono odbiorców i zawsze chętnie dziękujemy naszym darczyńcom.