Sponsorzy i partnerzy naszej szkoły

Ogromne ukłony dla wszystkich zaprzyjaźnionych organizacji – nie wyobrażamy sobie prowadzenia naszej szkoły bez Waszego wsparcia! 

Bardzo dziękujemy również naszym sponsorom, dzięki którym możemy się rozwijać i uatrakcyjniać nasze zajęcia, spotkania i uroczystości. 

Cieszymy się, że jesteście częścią naszej szkoły! 

DNV w ramach programu współpracy Corporate Social Responsibility, kolejny już rok z rzędu finansowo wspiera działalność naszej szkoły.

Firma przygotowała specjalnie dla naszej szkoły oprogramowanie do rejestracji uczniów, obsługi biblioteki oraz wykonała naszą nową stronę internetową. 

PMC Protects pokrył koszt całorocznego ubezpieczenia Public Liability dla naszej szkoły oraz wpiera nas finansowo w doraźnych wydatkach.

Zygone Repair Centre wyposażył naszą szkołę w laptopy, które są niezbędne do prowadzenia lekcji w naszej nowej siedzibie.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. 

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East 

 Kwota dotacji: 28 000,00 zł 

 Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł 

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania. 

Zapraszamy do wsparcia naszej szkoły- jak można to zrobić?

Amazon Smile - przy zakupach na Amazon, zachęcamy do wskazania naszej szkoły jako fundacji, której serwis będzie przekazywać 0,5% wartości zakupów (bez żadnych dodatkowych kosztów dla kupującego). Wystarczy zalogować się przez adres https://smile.amazon.co.uk/ gdzie przy pierwszym wejściu system zapyta o wskazanie beneficjenta - prosimy wybrać: John Paul II Polish Saturday School in Liverpool.  

Można również skorzystać z bezpośredniego linku: https://smile.amazon.co.uk/ch/1183518-0 Dziękujemy za wsparcie! 

A jeśli myślisz, że mógłbyś wesprzeć naszą szkołę w inny sposób – skontaktuj się z nami! Mamy duże grono odbiorców i zawsze chętnie dziękujemy naszym darczyńcom.