Zapisy


Zainteresowanych naszą ofertą rodziców prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na naszej stronie, a przede wszystkim z Regulaminem Szkoły. W razie pytań prosimy o przesłanie ich na adres
zapisy@polskaszkolawliverpool.org.uk. 


Kto i kiedy?

Do naszej szkoły mogą zostać zapisane dzieci i młodzież w wieku od 4 lat (ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego) do 16 lat.

Z powodu bardzo dużego zainteresowania i długiej listy oczekujących (szczególnie w młodszych rocznikach) zachęcamy, aby jak najszybciej zapisać dziecko do szkoły. O kolejności przyjęcia decyduje data złożenia formularza.

Pierwszeństwo na listach oczekujących mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza lub już zostało przyjęte do naszej szkoły.

Do której klasy?

Dzieci i młodzież jest zapisywana do klas zgodnie z wiekiem i poziomem znajomości języka polskiego.

Prosimy nie sugerować się rocznikami i klasami obowiązującymi w Polsce – w polonijnej rzeczywistości wygląda to nieco inaczej i przede wszystkim staramy się brać pod uwagę umiejętności pisania i czytania po polsku. 

Od września 2022 otwieramy dodatkową klasę „j. polski jako obcy” dla nieco starszych dzieci, które ze względu na zaległości w pisaniu i czytaniu po polsku, nie mogą być przyjęte do klasy ze swoimi rówieśnikami.  


Aby rozpocząć naukę w klasie 8 i podejść do egzaminu GCSE z języka polskiego uczniowie muszą być w angielskiej szkole co najmniej w Year 9. W klasie 8, oprócz przygotowania do egzaminu, uczniowie mają również lekcje z języka polskiego oraz historii Polski. 

Z uwagi na specyfikę i poziom trudności egzaminu A-Level z języka polskiego, najlepszym momentem do podejścia do jego zdania, jest Year 12. Uczniowie tego rocznika nie są obciążeni innymi egzaminami - mają już za sobą GCSE w High School, a wybrane A-Level będą zdawać dopiero w Year 13. W klasie 9 uczniowie przygotowują się egzaminu z wybranych tematów, jak również mają nawiązującą do nich lekcję historii.

Jak zapisać dziecko?


Najprościej klikając w przycisk „zapisy online” i wypełniając formularz. 


Po kliknięciu „wyślij” na skrzynkę mailową przyjdzie potwierdzenie otrzymania przez szkołę zgłoszenia (prosimy sprawdzić SPAM). W przypadku braku mail od nas prosimy o kontakt: zapisy@polskaszkolawliverpool.org.uk.

Wypełniony formularz można wysłać do nas w każdym momencie, aczkolwiek rekrutację na nowy rok szkolny przeprowadzamy zwykle w okolicach czerwca – wówczas kontaktujemy się ze wszystkimi rodzicami i weryfikujemy nasze listy na wrzesień.

WAŻNE – prosimy o używanie polskich liter w formularzu.