Legitymacje szkolneUczniom naszej szkoły, którzy ukończyli 6 lat, przysługuje polonijna legitymacja szkolna. Od września 2021 roku jej wyrobienie jest obowiązkowe! 

Polonijna legitymacja szkolna 

Przysługuje uczniom od 6 roku życia i jest w naszej szkole obowiązkowa!

Na legitymacji nie ma zdjęcia ucznia, tym samym jest ważna wyłącznie z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

Upoważnia podczas pobytu w Polsce do zakupu ulgowego biletu w transporcie publicznym i instytucjach kulturalnych.

Może się przydać przy wyrabianiu dziecku paszportu w Polsce (ulgowa opłata). 

Jak ją wyrobić/przedłużyć? 

Wniosek o legitymację szkolną można pobrać w szkole lub klikając w poniższy wybrany przycisk.  

Należy go wypełnić i podpisać ręcznie (podpis nie może być zeskanowany i wydrukowany, gdyż taki formularz zostanie odrzucony przez konsulat). Dla ułatwienia zamieszczamy infografikę  ze wskazówkami dla rodziców - należy wypełnić tylko zaznaczone przez nas żólte pola.

Więcej informacji na temat polonijnych legitymacji szkolnych znajduje się na rządowej stronie w zakładce Informacje konsularne.

Kiedy złożyć wniosek?

Zawsze na początku roku szkolnego (we wrześniu/październiku) zbieramy od wszysykich uczniów wypełnione formularze (wraz z legitymacjami wymagającymi przedłużenia ważności) i wysyłamy je do konsulatu w Manchesterze. Po otrzymabiu gotowych legitymacji przekazujemy je rodzicom.

Jeśli ktoś chciałby wyrobić/przedłużyć legitymację poza powyższym terminem, powinien wypełnić formularz, zgłosić się do sekretariatu po potwierdzenie pobierania nauki, a następnie we własnym zakresie wysłać do Konsulatu na adres: 

Consulate General of the Republic of Poland in Manchester (legitymacje szkolne)

Manchester One Building, 51 Portland Street, M1 3LD Manchester


W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do sekretariatu lub prosimy o kontakt tel: 07394 068 572 lub mail
admin@polskaszkolawliverpool.org.uk