Opłaty


Wszelkie pytania dotyczące finansów prosimy kierować na adres 
finanse@polskaszkolawliverpool.org.uk


Rok szkolny 2021/2022


Liczba dzieci Opłata za rok szkolny 3 x rata semestralna
Jedno dziecko £262.50 £87.50
Dwoje dzieci £420.00 £140.00
Troje dzieci £525.00 £175.00
Czworo dzieci £561.00 £187.00
Pięcioro dzieci £699.00 £233.00

Ważne informacje dotyczące opłat za szkołę


Na początku roku szkolnego do rodziców uczniów przyjętych do szkoły wysyłamy pocztą elektroniczną fakturę. Należy ją opłacić z góry za cały rok lub w ratach semestralnych, w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania (lub od rozpoczęcia kolejnego semestru).

Szkolne konto bankowe: NatWest, Sort Code: 537044, Account No: 82928029. Prosimy, aby w tytule przelewu wpisać nazwisko i imię/imiona ucznia/uczniów.

W razie trudności z terminowym uregulowaniem należności prosimy o zgłoszenie tego faktu pisząc na adres finanse@polskaszkolawliverpool.org.uk przed upływem terminu zapłay.