Historia i misja szkoły


„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” 


- Jan Paweł II 

Historia Polskiej Sobotniej szkoły im. Jana Pawła II rozpoczęła się 17 września 2005 roku. Inicjatorką miejsca, gdzie dzieci mogą poznawać język polski, polską geografię i historię oraz spotykać się z rodzimą kulturą, była Alexandra Mrozik, wieloletnia dyrektorka szkoły. W utworzeniu szkoły wsparli ją: Joanna Barton, Mirella Foster oraz Andy Olchowski.

Początkowo szkoła mieściła się w małej parafialnej salce w Metropolitan Cathedral, w której uczyło się zaledwie 10 dzieci. W następnym roku było już ich 60, a obecnie do naszej szkoły uczęszcza blisko 200 uczniów. 

Na swoim koncie mamy wiele osiągnięć i nagród, w tym dyplom uznania za krzewienie kultury polskiej w Liverpool i hrabstwie Merseyside otrzymany z rąk Konsula Generalnego Polski oraz Burmistrza miasta Liverpool, International School Award Foundation Certificate: Introducing Internationalism, czy British Academy School Language Awards Project: The Matchstick Project.

Jesteśmy zrzeszeni w Polskiej Macierzy Szkolnej oraz w Liverpool Supplementary Schools Network. Należymy również do National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE). 

Od samego początku istnienia szkoły bierzemy udział w wielu lokalnych wydarzeniach jak np. „Lord Mayor’s Parade”, czy „Newsham Park Art Festival”, a także innych organizowanych m.in. przez Konsulat w Manchester, czy organizacje polonijne np. „International Day of Languages”.

Realizujemy również własne projekty. Organizujemy wydarzenia kulturalne i sportowe, jak warsztaty muzyczne z pianistą i dyrygentem Marcinem Głuchą, warsztaty aktorskie, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Jasełka, czy Polish Heritage Day (Dnia Dziedzictwa Narodowego), obchodzonego z inicjatywy Ambasadora RP w Londynie.

Misją naszej szkoły jest pokazywanie i krzewienie polskiej kultury i tradycji. Dzięki nauce języka polskiego, historii, geografii, ale też wspólnym spotkaniom i organizowanym uroczystościom możemy pielęgnować i budować świadomość narodową i patriotyczną wśród kolejnych pokoleń, dorastających poza Polską.

Bardzo ważną wartością są cosobotnie spotkania, które oprócz przekazywania wiedzy, są dla najmłodszych Polaków żywym przykładem polonijnej pracy dla wspólnego dobra. Tworzymy przyjazną przestrzeń do spotkań polskiego środowiska, jak również jesteśmy miejscem rozwijania pasji oraz aktywizacji zawodowej dla członków naszego personelu. Szkoła powstała dla uczniów, ale istnieje też dzięki ich rodzicom, ufającym nam i naszym pracownikom, że w odpowiedzialny sposób realizujemy naszą misję i dbamy o nasze wartości.